25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Televízory
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov LG M2794DP, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 39 názorov pre Televízory LG M2794DP, Diplotop porovnáva Televízory LG M2794DP s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš LG M2794DP naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Televízory - LG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Televízory - LG
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Televízory
Projektory pre domáce kiná
DVD prehrávače
Blu-ray prehrávače
Prenosné DVD prehrávače
DVD nahrávače
DVB-T
Diaľkové ovládače
Zosilňovače pre domáce kiná
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor LG M2794DP

Jeho užívatelia si myslia, že LG M2794DP nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie sú jednotné. Ak si chcete byť istý, že LG M2794DP je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Odpovede na všetky vaše otázky o LG M2794DP nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
1 TV 15 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub 1 2 3 4 Zapojte signální kabel z vstupní zdífiky monitor osobního poãítaãe do zdífiky PC INPUT na pfiístroji. A Zapojte audio kabel z PC do zdífiekA U D I O I N ( R G B / D V I ) na pfiístroji. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte RGB. Zapnûte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mÛÏe pracovat jako monitor PC. 1 2 RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) RGB OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D- sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. 16 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu DVI 1 Propojte vstup DVI poãítaãe s konektorem DVID IN typu jack na televizoru. DVI-D AUDIO IN (RGB/DVI) 2 Zapojte zvukov kabel z poãítaãe do zásuvek AUDIO IN (RGB/DVI) na televizoru. 2 1 DVI OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G V pfiípadû, Ïe je zafiízení chladné mÛÏe po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zafiízení. G Je-li to moÏné, pro zajitûní optimální kvality obrazu displeje pouÏívejte reÏim obrazu , 1920x1080@60Hz. Pokud pouÏijete jiná rozliení, obraz mÛÏe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reÏim VESA 1920x1080@60Hz. G Na obrazovce mÛÏete objevit nûkolik defektních bodÛ, které jsou zobrazeny jako ãervené, zelené nebo modré teãky. Nicménû toto neovlivní vkon monitoru. G Vyhnûte se dlouhodobému stisknutí obrazovky monitoru. V jiném pfiípadû mÛÏe na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Nenechávejte na obrazovce po delí dobu stejn obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to moÏné, pouÏívejte spofiiã obrazovky...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M2794DP ľahký na používanie?

39 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LG M2794DP veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000428328210
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.03
= 2.39

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.03 a štadartný diferenciál je 2.39.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M2794DP veľmi efektívny?

39 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LG M2794DP, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00133444848
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.05
= 2.35

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.05 a štadartný diferenciál je 2.35.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M2794DP spoľahlivý, odolný?

39 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LG M2794DP je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00314263929
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.97
= 2.48

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.97 a štadartný diferenciál je 2.48.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má M2794DP dobrú hodnotu za peniaze?

39 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LG M2794DP nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000136241058
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.44
= 2.05

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.44 a štadartný diferenciál je 2.05.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov