25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Televízory
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov LG M2394D, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 60 názorov pre Televízory LG M2394D, Diplotop porovnáva Televízory LG M2394D s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš LG M2394D naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Televízory - LG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Televízory - LG
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Televízory
Projektory pre domáce kiná
DVD prehrávače
Blu-ray prehrávače
Prenosné DVD prehrávače
DVD nahrávače
DVB-T
Diaľkové ovládače
Zosilňovače pre domáce kiná
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor LG M2394D

Jeho používatelia dávajú produktu LG M2394D veľmi dobré skóre za jeho užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie sú jednotné. Ak si chcete byť istý, že LG M2394D je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Podľa jeho používateľov je veľmi efektívny., Skoro všetci sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Odpovede na všetky vaše otázky o LG M2394D nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
! POZNÁMKA G G Pro Euro SCART 1 lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV1. Tyto signály jsou vysílány napfi. placenmi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. PouÏijte stínûn kabel scart VLOÎENÍ MODULU CI - Pro zobrazení ifrovanch (placench) vysílání v reÏimu digitální televize. - Tato funkce není dostupná ve vech zemích. PCMCIA CARD SLOT 1 Podle obrázku vloÏte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. Dalí informace najdete na str. 1 TV 15 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub 1 2 3 4 Zapojte signální kabel z vstupní zdífiky monitor osobního poãítaãe do zdífiky PC INPUT na pfiístroji. A Zapojte audio kabel z PC do zdífiekA U D I O I N ( R G B / D V I ) na pfiístroji. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte RGB. Zapnûte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mÛÏe pracovat jako monitor PC. 1 2 RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) RGB OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D- sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. 16 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu DVI 1 Propojte vstup DVI poãítaãe s konektorem DVID IN typu jack na televizoru. DVI-D AUDIO IN (RGB/DVI) 2 Zapojte zvukov kabel z poãítaãe do zásuvek AUDIO IN (RGB/DVI) na televizoru. 2 1 DVI OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G V pfiípadû, Ïe je zafiízení chladné mÛÏe po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zafiízení...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M2394D ľahký na používanie?

60 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LG M2394D veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0001359491118
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.88
= 2.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.88 a štadartný diferenciál je 2.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M2394D veľmi efektívny?

60 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LG M2394D, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0000499712712
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.38
= 1.92

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.38 a štadartný diferenciál je 1.92.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M2394D spoľahlivý, odolný?

60 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LG M2394D je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10112513471214
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.47
= 2.27

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.47 a štadartný diferenciál je 2.27.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má M2394D dobrú hodnotu za peniaze?

60 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LG M2394D nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0001266981216
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.87
= 1.91

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.87 a štadartný diferenciál je 1.91.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov