25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Televízory
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov LG M198WDP, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 105 názorov pre Televízory LG M198WDP, Diplotop porovnáva Televízory LG M198WDP s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš LG M198WDP naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Televízory - LG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Televízory - LG
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Televízory
Projektory pre domáce kiná
DVD prehrávače
Blu-ray prehrávače
Prenosné DVD prehrávače
DVD nahrávače
DVB-T
Diaľkové ovládače
Zosilňovače pre domáce kiná
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor LG M198WDP

Jeho užívatelia si myslia, že LG M198WDP nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie sú jednotné. Ak si chcete byť istý, že LG M198WDP je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im cena zdá správna Odpovede na všetky vaše otázky o LG M198WDP nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Pre vber vstupu RGB zatlaãte tlaãidlo INPUT. Zapnete PC a na televízore sa objaví obrazovka PC. Televízor môÏe pracovaÈ ako monitor PC. 1 RGB (PC) IN AUDIO IN (RGB/DVI) 2 RGB OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G PouÏívateº musí v záujme dodrÏania tandardov produktu pouÏívaÈ tienené signálové káble (kábel 15 pin D-sub, kábel DVI) s feritovm jadrom. 16 NASTAVENIE EXTERN¯CH ZARIADENÍ Pripojenie pomocou kábla na prepojenie HDMI a DVI 1 Spojte vstup DVI poãítaãa HDMI/DVI IN na televízore. s konektorom HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) 2 Zapojte audiokábel z poãítaãa do konektorov A U D I O I N ( R G B / D V I ) na televízore. 1 2 DVI OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G Ak je prístroj studen, môÏe sa pri jeho zapnutí objaviÈ menie chvenie obrazu. To je normálne a s prístrojom je vetko v poriadku. G Nedotkajte sa LCD obrazovky dlhí ãas prstami, pretoÏe by to mohlo na obrazovke vyvolaÈ urãité prechodné skresºujúce efekty. G Ak je to moÏ né, na dosiahnutie ão najlepej kvality obrazu LCD monitora pouÏ i te videoreÏ im VESA 1680x1050@60Hz Ak sa pouÏ i je iné rozlíenie, na obrazovke sa môÏ u objaviÈ skreslené ãasti obrazu. Televízor je z vroby nasteven na videoreÏim VESA 1680x1050@60Hz. Na obrazovke sa môÏu objaviÈ urãité bodové defekty, ako napr. ãervené, zelené alebo modré kvrny. To vak nemá Ïiaden negatívny vplyv na vlastnosti monitora. Ak si chcete vychutnaÈ najlepiu kvalitu obrazovky LCD, zmeÀte menovku vstupu na ,,PC". (ëalie informácie nájdete na str. ) G Vyhbajte sa tomu, aby bol nehybn obraz na obrazovke dlhí ãas. Nehybn obraz môÏe natrvalo zostaÈ na obrazovke. Ak je to moÏné, pouÏite etriã obrazovky. G G 17 NASTAVENIE EXTERN¯CH ZARIADENÍ Pripojenie pomocou kábla na prepojenie HDMI a HDMI 1 Spojte vstup DVI poãítaãa HDMI/DVI IN na televízore. s konektorom HDMI/DVI IN 1 ! POZNÁMKA G Ak je prístroj studen, môÏe sa pri jeho zapnutí objaviÈ menie chvenie obrazu...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M198WDP ľahký na používanie?

105 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LG M198WDP veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

30138141015201120
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.02
= 2.39

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.02 a štadartný diferenciál je 2.39.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M198WDP veľmi efektívny?

105 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LG M198WDP, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

4014612132123813
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.75
= 2.32

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.75 a štadartný diferenciál je 2.32.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je M198WDP spoľahlivý, odolný?

105 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LG M198WDP je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

3114571116221223
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.26
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.26 a štadartný diferenciál je 2.44.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má M198WDP dobrú hodnotu za peniaze?

105 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LG M198WDP nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

5013541221221616
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.14
= 2.43

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.14 a štadartný diferenciál je 2.43.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov